ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ongeveer twee miljoen Nederlanders werken in deze beroepen. Tien procent van de jongeren is er voor in opleiding. ECABO is een van de zeventien kenniscentra die ons land telt. Samen vormen wij de schakel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Vanuit een gezamenlijk doel: Een arbeidsmarkt in balans voor iedereen.

Bohlding.nl is een ECABO erkend leerbedrijf. Dat betekent dat je bij ons in een veilige en professionele omgeving invulling kan geven aan jouw stage. Specifiek zijn wij als leerbedrijf erkend voor de functie van Appllicatieontwikkelaar Niveau-4. Deze opleiding applicatieontwikkelaar is zeer specialistisch. Gedegen en up to date kennis is moeilijk bij te houden door de snelheid van

veranderingen binnen dit vakgebied. Eerder is dit dit ook gezien bij ICT Beheer, de snelheid en veranderingen zijn voor docenten, maar ook voor praktijkopleiders/bedrijven nauwelijks bij te houden tenminste als het gaat om die diepgaande, specialistische kennis.  Vanzelfsprekend moet de praktijkopleider wel inhoudelijke kennis van zaken hebben m.b.t. het vakgebied, maar in sommige situaties komen  andere gebieden wat sterker naar voren waarmee wordt bedoeld ‘coaching, aanpak, sparring, kennisdeling, ervaringsdeling e.d.’.

Heb jij belangstelling voor een stageplek bij Bohlding.nl. Neem dan contact met ons op.